fine-blanking mold

Khuôn đúc dập chính xác

商品情報

製品コード: Khuôn đúc dập chính xác

ホットライン

0975.954.666